ספר המידע הפתוח

מדריך זה דן בהיבטים החוקיים, החברתיים והטכניים של מידע פתוח. כל אחד יכול לעשות בו שימוש, אבל הוא מיועד בעיקר לאלה המבקשים לפתוח מידע. המדריך דן בשאלות למה, מה וכיצד: למה לפתוח מידע, מהו מידע פתוח וכיצד לפתוח מידע?

לפני שתתחילו, קראו את המבוא הקצר למדריך Introduction. תוכלו לנווט במדריך באמצעות תוכן העניינים (ראו למטה)

במידה ויש לכם הערות על הטקסט, נשמח אם תשלחו לנו ונוכל ללמוד מהן. נשמח לקבל חומר או הצעות לפרקים ותחומי בדיקה נוספים.

מדדים וטבלאות